Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fizetés, szállítás

Árak és szállítás

6.1 Kiszállítási díj

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről mindekori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Juhász cipő Webáruház. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Juhász cipő Webáruház Önt erről tájékoztatni. A kiszállítást MPL Futárszolgálat végzi. Bármilyen probléma estén- amikor a megrendelt termék kiküldésre került - a következő elérhetőségek egyikén lehet érdeklődni:

6.2. Csomagátvétel

A megrendelt termék kiszállítását a MPL futárszolgálat végzi. A csomag átvételekor a vásárló köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét. A csomagok kiadása  a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételéra. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A termékek megrendelése estén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 3-5 napon belül juttatjuk el a címzett részére.
Személyes átvétel a Webáruház telephelyén: 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75. alatti Juhász cipő boltban vehető át, a terméket a megrendeléstől számított 72 óráig tudjuk tartani. Itt készpénzzel lehetéges a fizetés.

7. Szállítási Költségek
A Juhász Cipő Webáruház a megrendelés összegétől függeltenül
bruttó 2650-ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ezt csak
részben tartalmazza a bérlementesitési/szállítási és a csomagolás
díjat, a fennmaradó részt a Juhász Cipő Webáruház (Gold-Shoes Kft.)
vállalja át.

További szállítási opcióinkat lásd a pénztárban a szállítás menüpontban a leírásukkal.


Fontos! Jelen esetben a Juhász Cipő Webáruház bizonyos
termékekre ingyenes szállítást biztosít. Akciós termékekre viszont semmilyen esetben sem
tudjuk vállalni az ingyenes kiszállítást!  Ingyenes kiszállítást csak és kizárólag
Magyarország területén belül tudjuk átvállalni bizonyos esetekben. Külföldi szállítás
esetén kérje egyedi ajánlatunkat a megadott telefonszámokon,
vagy e-mailben. (Csak magyarul beszélünk.)
Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat
kell a Juhász Cipő Webáruháznak kiszámláznia. Ilyen esetbenva díjról
részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az
Ön figyelmét.
Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai
okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a
szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a
Juhász Cipő Webáruház.
A termékek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló
dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi
átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hohy a Juhász Cipő
Webáruház utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll
módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri,
hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát
illetően megfelel a megrendelésben foglaltaknak. (nem hiányos
a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék.)
Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel
során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv
felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a
csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Juhász Cipő
Webáruház díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt
sérülésért a Juhász Cipő Webáruház felelősséget nem vállal!

 

Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A lábbelik nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek közé!
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Juhászcipő Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Juhászcipő Webáruház a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Juhászcipő Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Juhászcipő Webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Juhászcipő Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Juhászcipő Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Juhászcipő Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Juhászcipő Webáruházat terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Juhászcipő Webáruház alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

Az oldal tetejére