Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Szerződő partner azonossága
A szerződés Gold-Shoes Kft.-vel jött létre.
Cégnév: Gold-Shoes Kft.
Székhely: 4532 Nyírtura, Arany J. 15.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Szegfű út. 75
Nyilvántartási szám: B-13.564/2013
Nyilvántartásba vette: Nyíregyháza MJV Jegyzője (Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Szerződés nyelve: Magyar

Számlavezető bank: Budapest  Bank
Bankszámlaszám: 10104459-07188300-01005005
Telefon: +36202295064
E-mail cím: info@juhaszcipo.hu

2. A szerződés létrejötte
Szerződést a Juhász Cipő Webáruházban kizárólag magyar
nyelven lehet kitölteni.
a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról,
valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a
termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást
követően tájékozódhat. A "Kosárba" feliratra vagy a kosár
ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosárba helyezni.
Amikor a terméket kosárba helyezi, megjelenik egy
információs ablak, ami tájékozatja Önt arról, hogy a termék
elhelyezésre került a virtuális kosárba. Ezen a felületen
választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban ("Vásárlás
folytatása") vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés
folyamatát a "Kosár/Kassza" gombra kattinta. Ha az utóbbi
lehetőséget választotta, akkor a "Kasszához" feliratra kattintva elkezdheti
a megrendelést, és bejelentkezhet fiókjába illetve regisztráció
nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett
fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az
"Átvétel/tovább" feliratra kattintva a szállítási adatokat kell
megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a
szállitási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt
fizestési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek
közül, majd a "Tovább" feliratra kattintani. Megjelenik egy
összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges
elküldés előtt utóljára ellenőrizheti. A "Megrendelés
elküldése" gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és
küldheti el a Juhász Cipő Webáruház részére.
Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani
tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket
törölhet a kosárból "X" gombra kattintva, megváltoztathatja a
személyes adatait a "Módosítás" feliratra kattintva, a termék
mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett
látható "Módosítás" feliratra kattintva.
Amennyiben Ön az online megrendelésí folyamatot az ott kért
adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése"
gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést adott le, mely
ajánlatnak minősül.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,
szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését
legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk
Önnek, mely automatikus e-mail megerősíti, hogy a Juhász Cipő
Webáruház megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az
automatikus e-mail a megrendelésének részleteit is tartalmazza
(tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének
elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy
megrendelése beérkezett a Juhász Cipő Webáruházhoz.
A Juhász Cipő Webáruház az ön ajánlatát külön elfogadó e-mail
útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Juhász Cipő Webáruház
általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre
és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló
e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48
órán belül) nem kapja meg a Juhász Cipő Webáruház az elküldött
rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát
vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Juhász Cipő Webáruház
felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének
elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek
minősül, amelyre a polgári törvénykönyvből szóló 2013. évi V.
törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvényben foglaltak
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályzatáról szóló 45/2014 (II.26) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.

4. A szerződés szövegének tárolása

a megrendelés agatait a Juhász Cipő Webáruház tárolja. Ha
nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor
kinyomtatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor
jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését.
Miután Ön megadta a Juhász Cipő Webáruház részére a e-mail-
címét, akkor a Juhász Cipő Webáruház elküldi Önnek
megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet
szintén kinyomtathat.

5. Ellátási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül ejáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlatt címzettje ( a továbbiakban "Fogyasztó).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerődés
esetén
a. a terméknek,
b. több termék adásvételerkor, ha az egyes termékek szolgáltatása
eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c. több tételből vagy darabból álló termékek esetén az utoljára 
szolgátatotttételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen 
kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, na Fogyasztó vagy az általa megjelölt,
fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen:"ELÁLLÁSI IDŐSZAK")
a szerződéstől indoklás nélkül elálli.Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződédés
megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási
szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljutattni
(postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)
a jelen ÁSZF 1 pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével
a Juhászcipő Webáruház részére az Elállási Időszak alatt.
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt
vagy a következő linken (nyilatkozat letöltése) keresztül elérhető
elállási nyilatkozat -mintát is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása,
hogy elállási jogát az 5.pontban meghatározott rendelkezésének
megfelelően gyakorolja. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben,
minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát,
ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához
szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra,
szerződése továbbra is hatályban marad.Írásban történő elállás esetében
azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát
Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon)
elküldi a Juhászcipő Webáruháznak.Postai úton történő jelzés alkalmával
a postáta adás dátumát veszi figyelembe a Juhászcipő Webáruház a határidő
számítás szempontjából. 
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát,
ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatás
a Juhászcipő Webáruház részére. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt
terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de a legkésőbb elállási nyilatkozatánakközlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, a határidő betartottnak minősül, ha  Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)  a terméket. Ha a fogyasztó több mint egy terméket rendel meg bármelyik vagy az összes termékre vagya szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat. A termék Juhászcipő Webáruház címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Juhászcipő Webáruház az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költégén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. (vagyis a visszaküldés összege a vasárlót terheli, viszont a termék teljes vételárat  visszautaljuk) Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Juhászcipő Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített  ellenszolgáltatást (a termék teljes vételárát). Juhászcipő Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Juhászcipő Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Juhászcipő Webáruház, kivéve ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jelegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.1 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Juhászcipő Webáruház, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,(pl:kozmetikai termékek)

-lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó csomagolást felbontotta,

-olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében , amelynek ára illetve díja a pénzpiac Juhászcipő webáruház által nem befolyásolható ingadozásától függ.a visszaküldendő áruház Fogyasztónak mellékelnie kell a számlát, és kérjüka visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.A visszaküldendő árut a Fogyasztó visszaviheti a Juhász Cipő üzletben önnek lehetősége van kicserélni  (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítik Önnek.

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Juhaszcipő Webáruház segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdés lenne az elállási jogra vonatkozóan kérjük, forduljon a Juhászcipő Webáruház ügyfélszolgálatához.

EMAIL: info@juhaszcipo.hu

TEL: 06202295064

CÍM: Juhász cipő, 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 75.

6. Árak és szállítás

6.1 Kiszállítási díj

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről mindekori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Juhász cipő Webáruház. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Juhász cipő Webáruház Önt erről tájékoztatni. A kiszállítást MPL Futárszolgálat végzi. Bármilyen probléma estén- amikor a megrendelt termék kiküldésre került - a következő elérhetőségek egyikén lehet érdeklődni:

6.2. Csomagátvétel

A megrendelt termék kiszállítását a MPL futárszolgálat végzi. A csomag átvételekor a vásárló köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét. A csomagok kiadása  a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételéra. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A termékek megrendelése estén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 3-5 napon belül juttatjuk el a címzett részére.
Személyes átvétel a Webáruház telephelyén: 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75. alatti Juhász cipő boltban vehető át, a terméket a megrendeléstől számított 72 óráig tudjuk tartani. Itt készpénzzel lehetéges a fizetés.

7. Szállítási Költségek
A Juhász Cipő Webáruház a megrendelés összegétől függeltenül
bruttó 1790-ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ezt csak
részben tartalmazza a bérlementesitési/szállítási és a csomagolás
díjat, a fennmaradó részt a Juhász Cipő Webáruház (Gold-Shoes Kft.)
vállalja át.
Fontos! Jelen esetben a Juhász Cipő Webáruház bizonyos
termékekre ingyenes szállítást biztosít. Akciós termékekre viszont semmilyen esetben sem
tudjuk vállalni az ingyenes kiszállítást!  Ingyenes kiszállítást csak és kizárólag
Magyarország területén belül tudjuk átvállalni bizonyos esetekben. Külföldi szállítás
esetén kérje egyedi ajánlatunkat a megadott telefonszámokon,
vagy e-mailben. (Csak magyarul beszélünk.)
Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat
kell a Juhász Cipő Webáruháznak kiszámláznia. Ilyen esetbenva díjról
részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az
Ön figyelmét.
Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai
okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a
szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a
Juhász Cipő Webáruház.
A termékek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló
dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi
átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hohy a Juhász Cipő
Webáruház utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll
módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri,
hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát
illetően megfelel a megrendelésben foglaltaknak. (nem hiányos
a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék.)
Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel
során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv
felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a
csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Juhász Cipő
Webáruház díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt
sérülésért a Juhász Cipő Webáruház felelősséget nem vállal!

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

Ön a Juhászcipő Webáruház hibás teljesítése esetén a Juhászcipő Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Termékhiba a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, hordásból eredő sérülésekre, hibákra nem vonatkozik. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Juhászcipő Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Juhászcipő Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Juhászcipő Webáruház adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Juhász cipő Webáruház.

Ön közvetlenül a Juhász cipő Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Juhászcipő Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Juhászcipő Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Juhászcipő Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Juhászcipő Webáruház) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Juhászcipő Webáruház) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Juhászcipő Webáruház) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A lábbelik nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek közé!
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Juhászcipő Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Juhászcipő Webáruház a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Juhászcipő Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Juhászcipő Webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Juhászcipő Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Juhászcipő Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Juhászcipő Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Juhászcipő Webáruházat terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Juhászcipő Webáruház alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

10. Adattovábbítási nyilatkozat

Kereskedő cégneve: Gold-Shoes Kft.
Székhelye: 4532 Nyírtura, Arany J. 15.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: juhaszcipo.hu
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, út,utca, házszám, emelet, lakás szám

Tudomásul veszem, hogy a Gold-Shoes Kft. (4532 Nyírtura, Arany J. 15.) adatkezelő által a juhaszcipo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, út,utca, házszám, emelet, lakás szám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az oldal tetejére